Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

60%

60.00%

Bắc Mỹ

20%

20.00%

Tây Âu

10%

10.00%

Bắc Âu

5%

5.00%

Trung Mỹ

3%

3.00%

Châu Đại Dương

2%

2.00%

Nam Á

Thị trường chính Tổng doanh thu (%)
Bắc Mỹ 60.00%
Tây Âu 20.00%
Bắc Âu 10.00%
Trung Mỹ 5.00%
Châu Đại Dương 3.00%
Nam Á 2.00%
Tổng doanh thu hàng năm: US$2.5 Million - US$5 Million
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 91% - 100%

Điều khoản kinh doanh

Cảng gần nhất: XIAMEN, FUZHOU

Khả năng thương mại

Số nhân viên Phòng Kinh doanh: Above 50 People
Gửi email cho nhà cung cấp này